Zobu tehniķa aprīkojuma piegāde

Nolikums un tā pielikumi, kas ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa, ir brīvi elektroniski pieejami un tos bez maksas var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv). Visa iepirkumu informācija ir pieejama EIS pasūtītāja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/20498