Uzņemšana 2021./ 2022. ak. g.!

Ja Tevi saista medicīna un darbs ar cilvēkiem, kā arī vēlies darīt sabiedrībai nozīmīgu darbu, nāc studēt LU Rīgas 1. medicīnas koledžā un kļūsti par VECMĀTI, FARMACEITA ASISTENTU, ĀRSTA PALĪGU, ZOBU TEHNIĶI, ZOBĀRSTA ASISTENTU, MĀSAS PALĪGU, APRŪPĒTĀJU! Māsas palīga un aprūpētāja profesijas var apgūt arī pilngadīga persona ar pamatskolas izglītību. Studentiem pieejama labiekārtota dienesta viesnīca blakus koledžai.

Piesakies studijām LU Rīgas 1. medicīnas koledžā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, kā arī profesionālās vidējās un arodizglītības programmās – elektroniski koledžas mājaslapā no 2021.gada 5.jūlija līdz 6.augustam, klātienē koledžā no 2021.gada 19.jūlija līdz 6.augustam.  

Nākot pieteikties studijām, būs jāiesniedz šādi dokumenti:

  • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija (ja esat ieguvis vispārējo pamatizglītību un vēlaties mācīties par māsas palīgu vai aprūpētāju – no 17 gadu vecuma) (uzrādot oriģinālu);
  • sekmju izraksta (pielikuma atestātam par izglītību) kopija (uzrādot oriģinālu);
  • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālu);
  • 1 fotokartiņa 3x4 cm (pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās), 4 fotokartiņas 3x4 cm (profesionālās vidējās un arodizglītības programmās);
  • medicīnas izziņa no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā (veidlapa Nr.027/u);
  • ja notikusi uzvārda maiņa – uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
  • reģistrācijas maksas apliecinošs dokuments (maksa par reģistrāciju 5 EUR pirms tam jāieskaita koledžas bankas kontā – informācija tiks precizēta);
  • bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegta bāreņa apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
  • Ja vidējā izglītība ir iegūta ārvalstīs, nepieciešama Akadēmiskā informācijas centra izziņa, kas apliecina, ka ārvalstīs iegūtā izglītība atbilst LR vidējās izglītības līmenim.

Piesakoties uz vietas koledžā, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāaizpilda iesniegums.  

Papildus uzņemšanas prasības – Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto praktiskais eksāmens zobu veidošanā. Eksāmena norises laiks tiks precizēts. Pirms eksāmena norisināsies konsultācijas.

Uzņemšanas komisijas darba laiks: darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, Tomsona ielā 37, Rīgā. Uzņemšanas komisijas tālr.: 67378094, e-pasts: uznemsana@medskola.lv

Uzņemšanas noteikumi