Arodizglītības programmas

 

ZOBĀRSTA ASISTENTS (studiju ilgums - 1 gads)

ZOBĀRSTA ASISTENTS ir speciālists, kurš atbild par infekcijas kontroli zobārstniecības kabinetā un veic zobārsta asistenta funkcijas zobārstniecības manipulāciju laikā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Zobārsta asistents”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Zobārsta asistentam jāprot:

veikt dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumus zobārstniecības kabinetā,

veikt asistenta darbu, strādājot ar zobārstu manipulāciju laikā.

Zobārsta asistents var strādāt zobārstniecības kabinetos.

 

MĀSAS PALĪGS (studiju ilgums - 1 gads)

MĀSAS PALĪGS ir profesionālās veselības aprūpes darbinieks, kurš veic pacientu aprūpi aprūpes dalībnieku komandā māsas vadībā.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Māsas palīgs”- 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Māsas palīgam jāprot:

veikt māsas nozīmētās darbības vai asistēt māsai pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai,

veikt māsas nozīmētās darbības saistībā ar pacienta iestāšanos un izrakstīšanos no stacionāra,

veikt māsas nozīmētās aprūpes darbības visu vecuma grupu pacientiem,

veikt higiēnas procedūras pacientam,

sniegt pacientam pirmo palīdzību,

strādāt komandā ar citiem aprūpes komandas dalībniekiem, ievērojot kultūras, ētikas un profesionālos principus.

Māsas palīgs var strādāt:

primārās veselības aprūpes iestādēs,

stacionāros,

rehabilitācijas iestādēs,

bērnu aprūpes iestādēs.

 

APRŪPĒTĀJS (studiju ilgums - 1 gads)

APRŪPĒTĀJS ir kvalificēts sociālās aprūpes nozares speciālists, kurš veic klientu aprūpi, palīdz personām, kuras pašas nevar un/vai nav spējīgas sevi aprūpēt.

 

Kvalifikācija pēc koledžas beigšanas: „Aprūpētājs” – 2.profesionālās kvalifikācijas līmenis.

 

Aprūpētājam jāprot:

nodrošināt cilvēku pamatvajadzības,

nodrošināt pacientu aprūpi un veicināt pašaprūpi,

lietot verbālās un neverbālās saskarsmes metodes,

līdzdarboties komandas darbā,

sadarboties ar indivīdiem, ģimenēm,

veikt ikdienas darbus mājas apstākļos.

Aprūpētājs var:

veikt aprūpi mājas apstākļos,

strādāt bērnu aprūpes iestādēs,

strādāt sociālās aprūpes iestādēs.

 

Studiju programmas

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas

Vecmāte

Farmaceita asistents

Ārsta palīgs

Māsa

 

 

Profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas

Zobu tehniķis

Zobārstniecības māsa

 

Arodizglītības programmas

Zobārsta asistents

Māsas palīgs

Aprūpētājs

Seko mums!